Práca Opatrovateľky


Profesia opatrovateľky v Rakúsku je veľmi obľúbenou prácou v zahraničí. Práca opatrovateľky sa na prvý pohľad zdá ako jednoduchá záležitosť. Opatrovateľka sa stará o starého človeka s rôznym stupňom zdravotného stavu a neraz od nej závisí život opatrovaného človeka.

Preto si zaslúži veľkú poctu a poďakovanie za jej starostlivosť, lásku a ochotu, ktorú dáva každý deň. Okrem toho, že pomáha pri bežných prácach v domácnosti ako je varenie, nakupovanie, upratovanie zvláda potrebné úkony spojené so starostlivosťou ako je podávanie liekov, pomoc pri osobnej hygiene, podávaní stravy, pomoc s prezliekaním, ustielaním. Pozícia opatrovateľa- opatrovateľky v Rakúsku je na štvortýždňové turnusy, vo výnimočných prípadoch trojtýždňové. Štyri týždne ste v rodine a štyri týždne doma. Chodí sa na striedanie s inou opatrovateľkou.

Mzda opatrovateľky sa pohybuje v závislosti od rodiny, od jazykových znalostí a zdravotného stavu opatrovaného človeka, priemerne je od 36-50 €/deň v čistom. Opatrovateľky sú vyplácane vždy pred odchodom domov. Agentúra Vám platí odvody do poisťovne v hodnote 152 Eur. Ubytovanie a strava je poskytnutá zdarma priamo u opatrovaného človeka. Doprava je zdarma, zabezpečená agentúrou priamo do rodiny a naspäť na Slovensko. Agentúra je súčinná pri vybavovaní živnostnenského listu, pracovného povolenia, nahlásenia a registrácie do poisťovne, na WKO, daňový úrad a pod.. A tým uľahčuje pracovný pobyt opatrovateľom a opatrovateľkám.